Γλυπτά ελλήνων καλλιτεχνών σε αίθουσα τέχνης – Αριστείδης Πατσόγλου Γλυπτό