Λιθογραφίες ελλήνων καλλιτεχνών – Αριστείδης Πατσόγλου Λιθογραφία