Έργα και λιθογραφίες στο Κολωνάκι – Αριστείδης Πατσόγλου Λιθογραφία