Λιθογραφίες ελλήνων – Αριστείδης Πατσόγλου Λιθογραφία