Λιθογραφίες ελλήνων ζωγράφων – Αριστείδης Πατσόγλου Λιθογραφία