Λιθογραφίες σε γκαλερί τέχνης – Αριστείδης Πατσόγλου Λιθογραφία