Μεικτές τεχνικές σε γκαλερί στο Κολωνάκι – Αριστείδης Πατσόγλου μεικτή τεχνική σε χαρτί