Μεικτές τεχνικές σε χαρτί στη γκαλερί Roma – Αριστείδης Πατσόγλου μεικτή τεχνική σε χαρτί