Γλυπτά γνωστών καλλιτεχνών στο Κολωνάκι – Γαβριέλλα Σίμωσι