Λιθογραφίες εικαστικών στη γκαλερί Romaq – Δημήτρης Ράτσικας Λιθογραφία