Κατάλογοι με έργα καλλιτεχνών – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ