Λιθογραφίες ξένων ζωγράφων σε γκαλερί στην Αθήνα – Eska Kayser Λιθογραφία