Πίνακες ζωγραφικής στο Κολωνάκι – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ