Λιθογραφίες σε γκαλερί στο Κολωνάκι – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ