Λιθογραφίες σε γκαλερί στην Αθήνα – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ