Πίνακες ζωγραφικής στην Αθήνα – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ