Τά καλύτερα έργα τέχνης στην Αθήνα – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ