Πρακτική άσκηση στη Roma Gallery

Η Roma Gallery καλωσορίζει φοιτητές που δικαιούνται πρακτική άσκηση από την σχολή τους (όλες οι σχολές) και επιθυμούν να διευρύνουν την κατάρτιση τους και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία δουλεύοντας σε μια γκαλερί σύγχρονης τέχνης.

Για φοιτητές που δικαιούνται πρακτική άσκηση από την σχολή τους.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cv@roma-gallery.com

Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης παρέχεται συστατική επιστολή.