Η έκθεση του Κωστή αγώγιμο μη αγώγιμο στη Roma Gallery