Κ Ω Σ Τ Η Σ - ROMA GALLERY

Κ Ω Σ Τ Η Σ (γ. 1950)
Διάφαυσις, 1990
Αέρας, δύο ηλεκτρονικοί κεραυνοί, αποχαλκωμένος βακελίτης πάνω σε ξύλινη κατασκευή
41,5 x 41,5 x 16 εκ.
...........   
Κωστής : αγώγιμο⬄μη αγώγιμο