Απόσπασμα από τη συζήτηση του Δημήτρη Αληθεινού με τον Χριστόφορο Μαρίνο.