«Αναγνώσεις» Η ΑΥΓΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 .......................Ευχαριστούμε.................. Η έκθεση του Dennis Oppenheim στη ROMA GALLERY Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας ( μέχρι τις 2 Ιουλίου 2022)

 «Αναγνώσεις»

Η ΑΥΓΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
.......................Ευχαριστούμε..................
Η έκθεση του Dennis Oppenheim στη ROMA GALLERY Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας
( μέχρι τις 2 Ιουλίου 2022)

«Αναγνώσεις» Η ΑΥΓΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 .......................Ευχαριστούμε.................. Η έκθεση του Dennis Oppenheim στη ROMA GALLERY  Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας  ( μέχρι τις 2 Ιουλίου 2022)

«Αναγνώσεις» Η ΑΥΓΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 .......................Ευχαριστούμε.................. Η έκθεση του Dennis Oppenheim στη ROMA GALLERY  Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας  ( μέχρι τις 2 Ιουλίου 2022)

«Αναγνώσεις» Η ΑΥΓΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 .......................Ευχαριστούμε.................. Η έκθεση του Dennis Oppenheim στη ROMA GALLERY  Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας  ( μέχρι τις 2 Ιουλίου 2022)