Η παρουσία της Roma Gallery στην 4η Art Thessaloniki, με έργα του Δημήτρη Αληθεινού. 21-24/11/2019

 

Η παρουσία της Roma Gallery στην 4η Art Thessaloniki, με έργα του Δημήτρη Αληθεινού. 21-24/11/2019

Η παρουσία της Roma Gallery στην 4η Art Thessaloniki, με έργα του Δημήτρη Αληθεινού. 21-24/11/2019

Η παρουσία της Roma Gallery στην 4η Art Thessaloniki, με έργα του Δημήτρη Αληθεινού. 21-24/11/2019