Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

 Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma GalleryΣτιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης  “Transformations” 25/06/2020 στη Roma Gallery