Κ Ω Σ Τ Η Σ

Κ Ω Σ Τ Η Σ

(γ. 1950)
ΕΚ-ΡΗΞΗ, 2016
Αέρας, ηλεκτρονικός κεραυνός, μη αγώγιμο χρώμα σε καμβά.
120 x 120 εκ.

Κ Ω Σ Τ Η Σ (γ. 1950) ΕΚ-ΡΗΞΗ, 2016 Αέρας, ηλεκτρονικός κεραυνός, μη αγώγιμο χρώμα σε καμβά. 120 x 120 εκ.